ostale vijesti

Utjecaj izlaska Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (Brexit) na Erste Plave mirovinske fondove

Obavještavamo članove fondova pod upravljanjem Erste d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima kako izlazak Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (Brexit) neće imati utjecaja na Erste Plave mirovinske fondove. Imovina Fondova pod upravljanjem Društva nije uložena u vrijednosne papire izdavatelja iz UK, niti je izložena suprotnim stranama sa sjedištem u UK.

Društvo je prilikom upravljanja imovinom Fondova poslovalo s nekoliko pravnih osoba sa sjedištem u UK koje su povremeno Društvu pružale pojedine usluge u vezi s poslovanjem Društva i upravljanjem imovinom Fondova, koje se prvenstveno odnose na pružanje financijskih analiza i informacija, prodaju i kupnju financijskih instrumenata. Spomenute pravne osobe su članovi velikih međunarodnih financijskih grupacija, koje imaju svoje podružnice širom EU, na koje će prenijeti svoje UK poslovanje u slučaju Brexita. Društvo nema obvezu  poslovati s pravnim osobama iz UK, a dosadašnje poslovanje s tim osobama nije značajno u ukupnom volumenu trgovanja, što znači da prestanak poslovanja s tim pravnim osobama ne predstavlja nikakav rizik. Društvo poslove s tim pravnim osobama prekinulo oko datuma Brexita i nekoliko mjeseci nakon , te će tijekom godine pratiti situaciju u UK i donijeti odluku o mogućem nastavku poslovne suradnje s pravnim osobama iz UK.

Ovime su otklonjeni možebitni rizici za Fondove vezani uz pravne osobe iz UK, u vezi s Brexitom.