ostale vijesti

Važna obavijest za sve članove dobrovoljnih mirovinskih fondova koji sklapaju Ugovor o članstvu nakon i uključivo s 1.1.2019.

Važna obavijest za sve članove dobrovoljnih mirovinskih fondova koji sklapaju Ugovor o članstvu nakon i uključivo s 1. siječnja 2019. 

Ova obavijest važna je se za sve članove dobrovoljnih mirovinskih fondova koji su podnijeli Zahtjev za članstvo u 2018. godini , a prva uplata na transakcijski račun odabranog fonda zaprimljena je nakon 31.12.2018. godine ili su podnijeli Zahtjev za članstvo i izvršili prvu uplatu u 2019.godini.

Dana 7. prosinca 2018. godine na sjednici Hrvatskog sabora donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Novi Zakon) koji stupa na snagu 01.siječnja 2019. i donosi nekoliko značajnih izmjena vezanih uz uvjete uspostavljanja članstva u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Zbog iznimno kratkog perioda između donošenja i stupanja na snagu Novog zakona, kao i propisanog roka za usklađivanje Prospekata i Statuta te Ključnih podataka (do 31. ožujka 2019.), dokumenti fondova neće biti usklađeni s datumom stupanja na snagu Novog zakona i primjene odredbi Novog zakona.

Koje značajne promjene donosi Novi zakon?

Dob ostvarivanja prava na mirovinu

Novim zakonom izmijenjena je dob za ostvarivanje prava na mirovinu s 50 na 55 godina života koja se odnosi na sve Ugovore o članstvu sklopljene nakon stupanja na snagu Novog zakona.  

Dakle, nema automatske primjene nove odredbe o dobi umirovljenja na postojeće Ugovore o članstvu, odnosno stupanjem na snagu Novog zakona ne dolazi do promjene ugovorene dobi umirovljenja s 50 na 55 godina života u postojećim ugovorima sklopljenim prije stupanja na snagu Novog zakona.  Ugovor se smatra sklopljenim prije stupanja na snagu Novog zakona ukoliko su uredni Zahtjev za članstvo i uplata na transakcijski račun fonda zaprimljeni prije 01.01.2019.

Ulazna naknada

Stupanjem na snagu Novog zakona neće se obračunavati ulazna naknada svim novim članovima koji sklope Ugovor o članstvu nakon stupanja na snagu Novog zakona (od 01.0.1.2019.)

Isplata sredstava

Članovi koji sklope Ugovor o članstvu nakon stupanja na snagu Novog zakona nemaju pravo na jednokratnu isplatu do 10.000 kuna.

Članovima koji su sklopili Ugovor prije stupanja na snagu Novog zakona mogu se i dalje isplaćivati jednokratne isplate do 10.000 kuna, jer su Ugovor sklopili prema Zakonu koji je takvu isplatu dopuštao. Ugovor se smatra sklopljenim prije stupanja na snagu Novog zakona ukoliko su uredni Zahtjev za članstvo i uplata na transakcijski račun fonda zaprimljeni prije 01.01.2019.

Izlazna naknada

Izlazna naknada  u slučaju prijenosa sredstava između otvorenih dobrovoljnih mirovinskih  fondova kojima upravlja Erste d.o.o. de ne naplaćuje.

Izlazna naknada u slučaju prelaska u dobrovoljni mirovinski fond pod upravljanjem drugog Društva iznositi će 2,5%.